Kilka słów o nas

Jesteśmy partnerem największych krajowych producentów sprzętu pożarniczego. Dzięki współpracy i poparciu wiodących producentów dostarczamy klientom najnowocześniejszych rozwiązań. Dodatkowo świadczymy usługi: legalizację, przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę sprzętu gaśniczego, pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych , badania ciśnieniowe węży hydrantowych...

dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Oferta

Nasza działalność usługowa obejmuje:

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

 • legalizację, przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę sprzętu gaśniczego w autoryzowanym serwisie,
 • pomiary oraz naprawy i montaż sieci hydrantowej przeciwpożarowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariuszy przeciwpożarowych oraz oceny zagrożenia wybuchem,
 • dokumenty zabezpieczenia stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
 • wykonywanie planów ewakuacyjnych (również w wersji fotoluminescencyjnej),
 • inwentaryzację posiadanego przez klienta sprzętu,
 • rozmieszczenie i montaż sprzętu gaśniczego,
 • badania ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • legalizację zbiorników ciśnieniowych,
 • remonty pomp i silników,

CZYNNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • montaż i serwis systemów SAP
 • montaż i serwis systemów oddymiania
 • montaż i serwis systemów kontroli dostępu, napadu, DSO
 • montaż systemów detekcji gazów (w tym w atmosferze wybuchowej EX)
 • montaż i serwis sieci tryskaczowych oraz zraszaczowych
 • montaż i serwis stałych urządzeń gaśniczych SUG
 • projektowanie systemów ppoż
 • badania instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • pomiary i serwis oświetlenia ewakuacyjnego,

BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowych, drewnianych, żelbetowych
 • montaż i serwis systemów przejść i zamknięć ppoż. – drzwi i bramy ppoż.
 • Zabezpieczenie ppoż. ras kablowych oraz przepustów

STAŁY NADZÓR NAD OBIEKTAMI W ZAKRESIE BHP oraz OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • fachowe doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nadzór oraz kompleksowe przygotowanie obiektów do odbiorów przeciwpożarowych
 • szkolenia przeciwpożarowe i instruktaże obsługi sprzętu gaśniczego
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
 • kompleksowa obsługa BHP prowadzona przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem (szkolenia, dokumentacja, nadzór)