Kilka słów o nas

Jesteśmy partnerem największych krajowych producentów sprzętu pożarniczego. Dzięki współpracy i poparciu wiodących producentów dostarczamy klientom najnowocześniejszych rozwiązań. Dodatkowo świadczymy usługi: legalizację, przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę sprzętu gaśniczego, pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych , badania ciśnieniowe węży hydrantowych...

dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Znaki i instrukcje

W ciągłej sprzedaży oferujemy znaki  które spełniają wymogi obowiązujących aktów normatywnych:

 • znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02
 • znaki ppoż. wg PN-92/N-01256/01
 • techniczne środki ochrony ppoż. wg PN-97/N-01256/04
 • znaki bhp wg PN-93/N-01256/03
 • znaki elektryczne wg PN-88/E-08501
 • oznakowanie substancji chemicznych i rurociągów wg PN-70/N-01270
 • oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie (ADR)

W ofercie również:

 • instrukcje BHP i ppoż.
 • tablice budowlane
 • tablice informacyjne i inne
 • tablice urządzeń elektrycznych, wodociągowych, gazowych,
 • znaki gazownicze
 • znaki na stacje benzynowe
 • taśmy ostrzegawcze
 • oznakowanie promieniowania
 • piktogramy
 • także wiele dodatkowych pozycji z grupy znaków bezpieczeństwa, tablic budowlanych oraz instrukcji,  itp. według zdefiniowanych potrzeb zamawiającego.