USŁUGI

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

 • legalizację, przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę sprzętu gaśniczego w autoryzowanym serwisie,

 • pomiary oraz naprawy i montaż sieci hydrantowej przeciwpożarowej wewnętrznej i zewnętrznej,

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariuszy przeciwpożarowych oraz oceny zagrożenia wybuchem,

 • dokumenty zabezpieczenia stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem,

 • wykonywanie planów ewakuacyjnych (również w wersji fotoluminescencyjnej),

 • inwentaryzację posiadanego przez klienta sprzętu,

 • rozmieszczenie i montaż sprzętu gaśniczego,

 • badania ciśnieniowe węży hydrantowych,

 • montaż i serwis systemów przejść i zamknięć ppoż. – drzwi i bramy ppoż.

STAŁY NADZÓR NAD OBIEKTAMI W ZAKRESIE BHP oraz OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • fachowe doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nadzór oraz kompleksowe przygotowanie obiektów do odbiorów przeciwpożarowych

 • szkolenia przeciwpożarowe i instruktaże obsługi sprzętu gaśniczego

 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

 • kompleksowa obsługa BHP prowadzona przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem (szkolenia, dokumentacja, nadzór)

 

OFETRA

 
 

© 2020 by Jampol, Created by MM