top of page

SZKOLENIA

W związku ze zmianami spowodowanymi nowelizacją Kodeksu Pracy nasza firma prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Prowadzone są one przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych (prezentacje multimedialne, filmy).

Program szkolenia dopasowujemy indywidualnie do potrzeb Klientów.

 

Opracowujemy zawsze uwzględniając specyfikę pracy i potencjalne zagrożenia z nią związane. Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez Kursantów umiejętności praktycznych.

Szkolenie prowadzą doświadczeni trenerzy i instruktorzy posiadający kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalizujący się w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

bottom of page